Krüptoraha Liit

Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liikmed:

Alates 31.11.2017 on EKLi juhatuses uus koosseis:

Asse Sauga

Gustav Liblik

Henrik Aavik

Erki Koldits

Jaana Lukovnikova

Gilbert Pardla

 

Krüptoraha liikmeks saab täites ära järgneva avalduse ning tasudes aastamaksu, mis on eraisikule 100 EUR/aastas ning ettevõttele 500 EUR/aastas.

MTÜ Krüptoraha Liit liikmeks astumine


Eraisiku või ettevõtte nimi

Kontaktaadress

Eraisiku isikukood või ettevõtte registrikood

Isiku elukoha või ettevõtte asukoha aadress

Küsimuste korral pöörduge palun info@kryptoraha.ee.

 

Eesti Krüptoraha Liidu eesmärgiks on tegutseda heategevusliku organisatsioonina avalikes huvides, mille põhieesmärgiks on krüptorahanduse valdkonna arendamine Eestis. Põhieesmärgi elluviimiseks Ühing muuhulgas:

  1. Aitab kaasa krüptorahade maksu- ja õiguskeskkonna atraktiivseks muutmisele, sealhulgas osaleb õigusloomes
  2. Soodustab krüptorahade laialdasemat kasutamist ning toetab krüptorahatehnoloogiate laiemat levikut.
  3. Tagab läbi vajaliku turundus-, teavitus- ja koolitustegevuse krüptorahanduse teadlikkuse ja kompetentsuse tõusu Eestis.
  4. Teeb laiapõhjalist koostööd nii avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikutega.
  5. Arendab rahvusvahelist infovahetust ja koostööd.
  6. Arendab ja hoiab aktiivset ja tugevat liikmeskonda.

 

Eesti Krüptoraha Liidu asutajaliikmed:

Ando Kivilaid

Antero Kütt

Applaud OÜ

Asse Sauga

Bluefire Engineering

Causa OÜ

Daniel Raissar

Decrypto OÜ

Erki Koldits

Advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid OÜ

Advokaadibüroo GLIMSTEDT OÜ

HashCoins OÜ

Hermes Brambat

Iaroslav Luzin

Indrek Kikas

Ignite OÜ

Jaak Ennuste

Kaido Loor

Kati Kuura

Kristo Rosin

Liina Laas

Marten Kaevats

Martin Sokk

Marek Kiisa

MTÜ Eesti Interneti kogukond

Otto de Voogd

Paul Marin

Peeter Võrk

Priit Kallas

Raivo Malter

Robert Heinoja

Sushi Cat OÜ

Tallinna Arvutikool OÜ

Tim Heath