Bitcoini regulatsioonide globaalne olukord seisuga 16.01.14

USA:

USA võimud on eelnevalt Bitcoins liigitanud kuritegelike grupeeringute elektrooniliseks käibevahendiks ning peale Silk Roadi sulgemist oktoobris 2013 usuti, et see valuuta saab olema valitsuse poolt keelatud.

Kuid USA valitsus muutis meelt pärast seda kui USA kongressil tõusis esile 2 olulist istungit. Esimene istung lõppes senaator Tom Carpe avaldusega, kes kutsus Bitcoini “õigustatud finantsteenuseks”. Teisel istungil avaldati digirahale rohkem lootust ja arutati, kuidas neid kasutatakse ning kuidas konseptsioon paremini ametnikele arusaadavaks teha.

Varsti, vahetult pärast PBOC (People Bank of China) teadannet Bitcoini kohta, avaldas Bank of America raporti pealkirjaga “e-kaubanduse ja maksete põhireeglid”.

Detsembris avaldati veel kongressi raport teemal kuidas Bitcoin võib ohustada USA dollarit. Raport uuris potensiaalseid ohte kogu majandusele. Mingeid regulatsioone ega avaldusi selle tulemusel ei tehtud.

Vahetult peale selle raporti avaldamist hakkas USA internetikaubamaja Overstock ja sotsiaalmängude platvorm Zynga aksepteerima Bitcoine maksevahendina.

Hiina:

Usuti, et Hiina võtab Bitcoini hästi vastu, kuna juba oktoobris 2013 alustas kohalik otsingumootor Baidu krüptoraha aksepteerimisega kaupate ja teenuste ostmisel. See käik aga jäi lühikeseks kui PBOC teatas üsna pea, et Bitcoin on terves riigis maksevahendina ebaseaduslik jättes võimaluse Bitcoini käsitleda kaubana. Hiljem täiendas pank regulatsioone, keelates ka rahavahetajatel Bitcoinide vastu kohalikku raha vahetada. Täna on õigus Hiinas Bitcoine omada ning nendega kaubelda kuid on võimatu omada fondi või kontot ja kasutada Bitcoini maksevahendina.

Singapur:

Septembris 2013 avaldas muret “The Monetary Authority of Singapure” (MAS) seoses Bitcoini kasutusega ja kauplemisega. Põhiliselt oli avaldus suunatud turvalisuse ning finantsprobleemidele, mis võivad tõusta.  Just hiljuti informeeris MAS Singapuris baseeruvat Bitcoini kauplemisplatvormi Coin Republic, et nad hetkel ei tee koostööd ettevõtete ja äridega, kes on kuidagi seotud Bitcoinidega.

Sõltumata sellest, kas ärid aksepteerivad Bitcoine või mitte, on see äriline otsus, millesse MAS ei sekku. Täna puuduvad Singapuris igasugused regulatsioonid reguleerimaks Bitcoinide maksustamist, kauplemist, ostmist ja müümist.

Korea:

Korea finantsinstitutsioonid avaldasid Detsembri alguses oma arvamust virtuaalrahasse, et Bitcoinil puudub sisemine väärtus ning ta on ebastabiilse kursiga. Praegu pole Bitcoin Koreas illegaalne. Ametnikud jälgivad Bitcoinidega majandamist ning erilise tähelepanu all on igasugune rahapesu ja illegaalne kasutus.

Tai:

Tai ametnikud tegid juba Juuli 2013 avalduse, mille kohaselt on Bitcoin Taimaal illegaalne maksevahend. Viidati selle valuutaga seotud illgeaalsetele tegevustele ning ohule kohalikule majandusele.

India:

The Reserve Bank of India (RBI) tegi avalduse seoses krüptorahadega, kus avaldati muret turvalisuse ja tehniliste probleemide üle, mis võivad tekkida.

“Niikaua kuni krüptoraha pole kaubeldav läbi mõne autoriseeritud registri või agentuuri, võib e-walleti kaotus kliendile tähendada püsivat kaotust,” ütles RBI.

Sarnane mure avaldati India ametnike poolt veidi varem kui võrreldi Bitcoini ja teisi krüptorahasi Ponzi-skeemidega, kus investor võib väga lihtsalt kaotada oma raha küberkurjategijatele.

27. Detsembril korraldasid India võimud haarangu India suurimale Bitcoini vahetajale buysellbitco.in.

Hiljem on India vahetajatel lubada tegutseda teatud piirangutega.

Saksamaa:

Augustis 2013 teatasid Saksamaa riigiametnikud, et nad ei tunnista Bitcoini välisvaluutana. Nad mainisid, et Bitcoini koheldakse kui “erasektori raha” või “arvestusühikuna” ja valitsusel on seda võimatu maksustada.

Prantsusmaa:

Prantsusmaa pank The Bank of France tegi avalduse kohe vahetult pärast PBOC (Hiina pank) teadaannet. Nagu teised riigid, hoiatas ka Prantsusmaa ohtude ja murede eest, mis Bitcoini ja teisi kürptorahasi ümbritsevad. Avaldus oli rohkem fokusseeritud Bitcoini võrgu anonüümsusele ning sellele, kuidas seda kasutatakse ära rahapesu korraldamisel ning terroristide tegevustes.

15. Jaanuaril 2014, tegi Prantsusmaa senat peale istungit otsuse, et Bitcoini ei saa ignoreerida ega eirata ja see pole illegaalne raha ning teda tuleb eraldi reguleerida.

Taani:

Taani finantsinspektsioon tegi 17. Detsembril avalduse seoses Bitcoini ümbritsevate riskidega. Põhilise murena toodi välja riskid turvalisuse ja ohutuse küsimustes, mainides ära ebastabiilse kursikõikumise ning võimaluse kaotada Bitcoinid küberkurjategijatele.

Oma muret väljendades, ei mainitud ebaseaduslikkust, tehes sellega Bitcoinidega kauplemise legaalseks ning mingeid regulatsioonie pole siiani rakendatud.

Norra:

Norra maksuameti direktor Hans Christian Holte kuulutas 16. Detsembril, et Bitcoini ei tunnustata veel õiguspärase rahana ja see saab olema Norra maksuameti subjektiks.

“Bitcoin ei kuulu tavapärase raha definitsiooni alla.” Hans Christian Holte. Holte on kuulujuttude järgi tegemas koostööd teiste riikide finantsasutustega Bitcoini õiguspärasemaks muutmise nimel.

Šveits:

Šveitsi parlament on praegu hääletamas Bitcoini tunnustamist õiguspäraseks valuutaks. Siiani pole otsusest veel kuulda olnud.

Poola:

Poolal pole praegu ametlikku seisukohta Bitcoini suhtes. Kiiresti kasvav Bitcoine maksevahendina aksepteerivate äride arv Poolas sunnib riigiametnikke uurima lähemalt seda tehnoloogiat.

“Mis pole keelatud, on lubatud. Kuid me ei saa kindlasti Bitcoini võtta seaduspärase valuutana,” mainis Poola rahandusministeeriumi ametnik Szymon Wožniak seminaril Varssavi majanduskoolis.

Sloveenia:

Sloveenia maksuamet tegi avalduse 23. detsembril seoses krüptorahade maksustamisega. Avalduses ei mainitud muresid või Bitcoiniga seotud ebaseaduslikkust. Kuid on valmis kavandatud maksustruktuur Bitcoini jaoks.

Lühidalt Sloveenia valitsus ei tunnusta Bitcoini valuutana või varana ning nad ei nõua selle pealt käibemaksu. Maksu nõutakse aga Bitcoinide pealt kasu lõikavatelt firmadelt, kes tegelevad kaevandamisega näiteks.

AllikasAdd a comment