Suurbritannia maksuamet reguleeris krüptorahade maksustamise

Suurbritannia Maksuamet on koostöös Bitcoini kommuuniga jõudnud ametlikule seisukohale seoses krüptorahade maksustamisega. Eile, 03.03.2014 avaldas Suubritannia maksuamet HM Revenue & Customs juhendi, kuidas käituda Bitcoini ning teiste krüptorahadega.

Suurim selgus ning olulisim on just käibemaksu puudutav. Juhend reguleerib krüptorahasid seoses käibemaksu (Value Added Tax, VAT), firmamaksu (Corporation Tax, CT), tulumaksu (Income Tax, IT) ning kapitalikasvumaksuga (Capital Gains Tax, CGT). Järgnevalt tõlge lühiversioonis (allikas artikli allpool).
Regulatsioon kehtib kõigile, kes esitavad arveid või majandavad muul viisil Bitcoinide või teiste krüptorahadega, sealhulgas:
  • Kaevandajad
  • Kauplejad
  • Vahetajad
  • Maksevahendajad
  • Teised krüptrorahade teenusepakkujad

Käibemaksu rakendamine Bitcoinidele ja teistele krüptorahadele

KMi rakendamine peab olema kooskõlas Euroopa Liidus kehtivate seadustega. Kuna krüptovaluutade valdkond on alles oma evolutsiooni alguses, siis Inglismaa maksuameti seisukoht võib muutuda. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt. Igasusugustest muudatustest teavitatakse koheselt. Käibemaksu reguleeritakse alljärgnevalt:

  1. Tulu, mis saadakse Bitcoini või mõne teise krüptovaluuta kaevandamisest, ei ole maksustatud KM-ga, kuna puudub seos mõne reaalse käibemaksuregulatsiooni alla mineva toote või teenusega.
  2. Tulu, mis saadakse kaevurite teistest tegevustest, nagu näiteks teenuste osutamine ja teenuste kinnitamine, ei kuulu KM-ga maksustamiseks Euroopa Liidu käibemaksu direktiivi lõigu 135(1)(d) kohaselt vaid see tegevus läheb tehingute alla nagu maksete, ülekannete, tsekkide, võlgade, arvete ja muude vabalt kaubeldavate instrumentide vahendamine.
  3. Kui Bitcoine või muid krüptorahasi vahetatakse teiste tavavaluutade vastu nagu eurod või dollarid, siis KM ei rakendu.
  4. Vahendustasud, mis on seotud mistahes Bitcoini ülekannete vahendamisega, ei kuulu KM-ga maksustamisele sarnaselt eelpool nimetatud punktiga 2.

Kõigil ülejäänud juhtudel, kui tegemist on kauba või teenuse vahetamisega Bitcoinide või teiste krüptorahade vastu, rakendub KM sarnaselt nagu iga teise valuuta puhul. Kurss, mille pealt KM-i arvestatakse, on võrdne tehingu hetkel oleva krüptoraha kursiga.

Tulumaksu jms. maksude regulatsioon

Regulatsioon kehtib kõigile tehingutele, millega on teenitud tulu ning mis on seotud krüptorahadega.

Igat kasumit või kahjumit vaadatakse üksiku juhtumina ning arvestatakse seejuures kõiki fakte. Näiteks lotovõite või hasartmängude võite ei maksustata.

Ettevõtetele, kes aktsepteerivad Bitcoini maksevahendina, pole kasumi arvutamisel muutusi.

Ettevõttete tulu, mis on teenitud krüptovaluutade kursi erinevustest, kuulub maksustamisele.

Suurbritannia maksuameti link

ArtikkelAdd a comment