Täiesti pilves oleva riigi kontseptsioon

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT asekantsler Taavi Kotka on välja käinud riigipilve idee, kus riigi jaoks olulised andmed asuksid pilves, serverites laiali üle maailma. Siin artiklis püüan käsitleda selle idee edasiarendust homsete tehnoloogiate baasil. Mis oleks kui riik poleks mitte tsentraliseeritud institutsioon oma kindla territooriumi ja valitsusega vaid täielikult detsentraliseeritud, ühiskonda ja tema väärtusi koondav organisatsioon üle kogu maailma välja jagatud kodanike arvutites ja telefonides.

Mis moodustab riigi? Riigi defineerimiseks on erinevaid lähenemisi. Ühe versiooni järgi moodustab riigi rahvas, territoorium ning valitsus. Rahvaga on seotud kultuur, väärtushinnangud, traditsioonid jms pehmed väärtused. Territooriumi alla käivad füüsilisemad väärtused nagu elukoht. Valitsusega on seotud põhiseadus, regulatsioonid ning kokkulepped, mis reguleerivad riigi toimimist ühtse tervikuna. Kui rääkida pilves olevast riigist, siis saame kõik v.a. füüsilise kolida virtuaalse informatsioonina pilve. Seejuures säilitades täieliku võrdsuse, vastutuse, läbipaistvuse ja ka tugevuse läbi detsentraliseerituse. Detsentraliseeritud süsteemid on alati oluliselt jätkusuutlikkumad ning juba olemuselt palju tugevamad kui tsentraliseeritud mudelid.

Vaatleme lähemalt riigi toimimiseks vajalikke komponente, mida annab pilve kolida.

Riik kui institutsioon on pilves asuv võrk ning virtuaalsete reeglite (smart contracts) kogum, millega liitudes aksepteerib isik võrgus kehtestatud reeglid ning temast saab automaatselt riigi kodanik. Liitudes võrguga annab ta võrgule kasutada vaba ressursi oma energiast (arvutusvõmsusest), mida omakorda võidakse tasustada kindlate reeglite järgi krüptorahaga. Riigi võimsus ning tugevus kasvab või kahaneb võrdeliselt riigiga liitunud isikutega.

Majanduslik tegevus.

Käibevahendina on kasutusel Bitcoini põhimõtetel loodud krüptoraha Estocoin. Estocoinil on kehtestatud mõningad spetsiifilised reeglid nagu näiteks rahaühikute piirmäär, nende kaevandamise keerukus ning maht ajas jne. Sarnaselt Islandi oma krüptorahale Auroracoin, on ka majanduse elavdamise eesmärgil Estocoine eelnevalt rahvale kindel summa kodaniku kohta välja jagatud. Estocoiniga on seotud erinevad kodaniku tegevused seoses riigi avalike teenustega. Loomulikult käib ka kogu maksunduse reguleerimine läbi Estocoini.

Põhiseadus ja muu seadusandlus.

2014 aasta lõpuks on valmimas Bitcoini protokolliga koos toimiv platvorm ning programmeerimiskeel Etherum. See teeb võimalikuks kõikvõimalike erinevate reeglite reguleerimise detsenraliseeritud ja jagatud, läbipaistvas ning turvalises usaldussüsteemis, mida pole võimalik manipuleerida. Selle abil on teoreetiliselt võimalik kogu seadusandlus kolida virtuaalseks ehk siis tõlkida seadusandlus matemaatikaks, mis on üheselt mõistetav kõigile, kes on algkooli läbinud. Kaob vajadus kohtute ja juristide järele. Kui keegi käitub sellises ja sellises olukorras nii või hoopis nii, siis rakendub talle automaatselt selline ja selline reegel. Reegli rakendumist ei pea kontollima, kuna see juba töötab iseenesest.

Toome siin ühe näite. Maksude maksmine. Eesti riigi kodanik tööandjana peab maksuametile deklareerima teatud kindlad summad ning maksud maksma kindlate reeglite järgi. Seal taga on tublid kontrollmehhanismid ning meetodid, kuidas seda kõike kontrollida. Teisalt on võimalik alati reguleerivaid seadusi mitmeti tõlgendada ning maksude maksmist vältida. Kaasnevad kulukad uurimised, mitme aastased kohtuvaidlused jne. Automaatsete reeglite puhul kaob kõigele sellele vajadus. Isiku tööle võtmisel liitub tööandja automaatselt teatud kindla reeglitekogumikuga, mis rakenduvad sellel hetkel kui isikule palgana Estocoine walletile kantakse. Süsteemi pole võimalik manipuleerida ega teisiti tõlgendada.

Teise näitena hall ja popp teema on autoriõigused. Kui ma panen internetti üles oma loomingu ning soovin sellega raha teenida. Võtan loomingule külge ajatempli ning seadistan näiteks teatud reeglid, mis reguleerivad protsenti, kui suures ulatuses looming on minu oma ja kui palju seda muuta võib. Kui keegi ületab seda protsenti, rakenduvad ületajale automaatselt teine kogum reegleid (millega ta on eelnevalt tarbides loomingut, liitunud) ning tema walletist võetakse süsteemi poolt maha kindel summa. Kogu süsteemi võlu on selles, et puudub igasugune inimfaktor. Kõik põhineb puhtalt matemaatikal.

Territoorium

Kui arvestada ka Riigi komponendiks territooriumit, siis üks idee oleks riigi territooriumiks lugeda maa-ala, mis on riigi kodanike valduses. Ehk siis üle maailma laiali elevate eestlaste kodukohad moodustaksid kokku riigi territooriumi.

Kultuur

Kultuuri võib vaadelda kui informatsiooni ja selle loomist, rakendamist ning taasesitamist erinevatel kujudel. Riigi võrguga liitunud kodanikel tekib automaatselt ligipääs kõikvõimalikele Eestiga seotud ajaloolisele, kultuurilisele infole, keelele, õppematerjalidele, haridusele, sotsiaalsüsteemile jne. Saadaval on laulud, traditsioonid, uskumused, mängud ning palju palju muid erinevad rakendusi, millest me täna unistadagi veel ei oska. Lisaks muidugi toetava rakendusena reaalajas uuenev opendata ning tark semantiline veeb.

Kõik see kokku on seotud läbipaistva ning riigi kodanikele avaliku ja avatud võrgu ning usaldussüsteemiga (blockchain, public ledger), mida pole võimalik häkkida ega manipuleerida. Finantspoole tagab loomulikult krüptoraha Estocoin.

Kui sellise riigi kodanik tajub turvalisust, usaldust, ühtekuuluvustunnet, on tagatud sotsiaalne ja materiaalne kindlustatus, siis ta soovib igal juhul selle riigi kodanik ka edaspidi olla. Ning mida rohkem riigil kodanikke on, seda tugevam ning jätkusuutlikkum on riik ise! Olenematta valitsusest, võimust, sõjaväest, majandusest, territooriumist või mõnest muust taolisest pseudonumbrist. Inimene ise loob ja toob väärtust. Selline riik on täiesti okupeerimatu, täiesti vallutamatu.Add a comment