Külm sõda korporatsioonide ja kodanike vahel

Viimast kümnendit vaadates näeme, et erinevates piirkondades on üha rohkem kodanikke hakanud pead tõstma ning näidanud üles rahulolematust korporatsioonide, valitsuste, poliitika, rahasüsteemi jmt. süsteemide vastu. Sõdimine ei vii kaugele. Kuid uute lahenduste loomine ja pakkumine võib väga kaugele viia. Detsentraliseeritud süsteemides on võimalik jääda anonüümseks ning puudub omanik, keda kinni panna, manipuleerida või kontrollida. Seepärast ongi need süsteemid viimasel ajal üha rohkem populaarsust kogunud.

Internet

Internet on olemuselt praegu hübriid detsentraliseeritud (kliendid) ja tsentraliseeritud (serverid) süsteemidest. Torrentivõrk ning ka TOR on juba anonüümsemad ja täielikult detsentraliseeritud võrgud.

Palju on räägitud sellest, kuidas internett on oma enese arengu ja suuruse all kokku kukkumas. Arhitektuur on pärit 20 aasta tagusest ajast kui me ei osanud ettegi kujutada DigiTV-d, HD filme, digikõnesi jms. suurt toru nõudvaid teenuseid. Siinkohal võibki olla päästepaadiks n.ö. jagatud internett, mis on turvaline, isereguleeruv, ei vaja administreerimist ega mingisugust kontrollimist, on loomulikult absoluutselt skaleeritav ja mille toimimiseks annab oma panuse iga selle ressursi kasutaja. Lisaks on erinevad korporatsioonid ning valitsused näidanud üles tahet internetti piirama ning kontrollima hakata, mis seab kindlasti küsimärgi alla tema suurima väärtuse – neutraalsuse ning vabaduse.

Vastulöögiks sellistele ohtudele on käima pandud järgmised projektid:

Maidsafe

Šotimaal inseneride poolt 8 aasta jooksul välja töötatud avatud lähtekoodiga detsentraliseeritud rakenduste platvorm. Toimib P2P põhimõttel, puuduvad serverid ning kogu võrk on krüpteeritud ja turvaline. Kusjuures nad võtavad tööle ka uusi inimesi kuid üheks tingimuseks on see, et ei tohi olla varem töötanud näiteks Google heaks.

Meshnet

Koostöös projektiga Hyperboria pakutakse spetsiaalse tarkvara peal töötavat turvalist ja distributeeritud P2P võrku. Liiklus on krüpteeritud pakettide tasemel.

Namecoin

Namecoin loodi üsna pea peale Bitcoini protokolli leiutamist ning tema eesmärgiks on tegeleda nime tõlgendamisega arvutikeeleks. Samasugune lahendus nagu täna üks toimiva interneti eelduseks olevad DNS serverid, mis tõlgivad IP-aadressi www.kryptoraha.ee aadressiteks ja vastupidi. Namecoin teeb sama asja kuid ilma tsentraalsete serveriteta, ilma administreerimise ja kontrollimise vajaduseta.

Rakendused

Bitcoin

Loomulikult täna kõige tähtsam ja levinuim, Bitcoin ise. Loodud 2008 majanduskriisi ajal, eesmärgiga kõigutada pankade mõjuvõimu. Lisaks on loodud samale protokollile üle 300 erineva eesmärgi ning tehnoloogiaga teisi väärtuse edasi kandmise süsteeme. Nagu näiteks põhimõttelt veidi erinev Blackcoin, asukoha- ja kommuunipõhised, rahad nagu Auroracoin, Spaincoin, Scotcoin  jne. Mõningane ülevaade erinevatest krüptorahadest.

Darkmarket

Peale musta turu eBay ehk Silk Roadi jõulist sulgemist on auk kiiresti sarnaste turgudega täidetud. Kuid viimasel Hackathonil, Torontos loodi rakenduse prototüüp nimega DarkMarket. Uudis on see seepärast, et teda pole võimalik sulgeda, kuna tal puudub omanik. Tegemist jällegi detsentraliseeritud/distributeeritud ja isereguleeruva rakendusega, mis toimib tema enda kasutajate toel. Jälle krüpteeritud, turvaline ning jälgimiskindel. Loomulikult võib siinkohal öelda, et see on ju kohe hea võimalus kurjategijatele. Tõsi kuid tasub meeles pidada, et probleem ei ole mitte vahendis vaid selle kasutajas.

Etherum

Bitcoini protokolli peale ehitatud edasiarendus ehk rakenduste platvorm, mis teeb võimalikuks kirjutada selliseid automaatseid rakendusi, millede protsessid ja tegevused saab siduda erinevate krüptorahadega.

Bitmessage

Bitmessage on Bitcoini protokolli peale ehitatud sõnumivahetuse rakendus. Samuti krüpteeritud, jälgimiskindel absoluutselt skaleeritav ning toimib ilma serverite ja omanikuta.

BTProof

Ajatempli rakendus, mis võimaldab näiteks loodud loomingu andmestruktuurile panna peale ajalise kinnituse, et see asi on sellel ajahetkel loodud. Info templist on jagatud turvaliselt süsteemi kasutajate vahele üle maailma.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et digitaalmaailmas on toimumas revolutsioon, mille käigus tõusevad pildile läbipaistvad, skaleeritavad, turvalised, jagatud ressursiga ning väga töökindlad rakendused. Lõpuks otsustab ikkagi tarbijana kasutaja, kas hoida oma intellektuaalset ja materiaalset vara kellegi teise valduses või usaldada ja vastutada täielikult ise selle eest. Suurkorporatsioonid on läbi vilepuhujate oma sõna öelnud, kuidas nende arvates asjad käivad. Nüüd on siis kodanike kord.Add a comment