“Kas bitcoin on tulnud, et jääda?” konverents möödus hästi

Konverentsil oli kokku pisut üle 100 külalise. Rahvast oli nii avalikust sektorist ja erasektorist kuni üksikisikutest huvilisteni välja. Konverentsi lehel on üleval vaatamiseks ja kuulamiseks esitluste slaidid ning videod.

Esitlused olid väga sisukad ja harivad ning viimase osana diskussioon oli silmi avardav ja huvitav. Aega diskussioonivooruks ja hilisemateks aruteludeks oleks võinud isegi rohkem olla.

Üritusele oli võimalik pileteid osta ka Bitcoinide eest. Seda võimalust kasutati ohtrasti – Bitcoinide eest ostetud piletite arv oli suurem kui sularaha eest ostetud piletid.Add a comment