Asutamisel Eesti Krüptoraha Liit

Kuulutame välja MTÜ Eesti Krüptoraha Liit asutamise. Asutajaliikmete vastuvõtt on nüüdseks suletud. Edasi on võimalik ainult liikmeteks liituda.

Liikmeks on võimalik astuda nii juriidilisel kui füüsilisel isikul. Liikmemaks on 0,5 Bitcoini aastas (võtame vastu ka hetkekursiga arvestatud eurosi). Asutamiskoosolek saab toimuma oktoobri viimasel nädalal.

Ühingu eesmärgiks on tegutseda heategevusliku organisatsioonina avalikes huvides, mille põhieesmärgiks on krüptorahanduse valdkonna arendamine Eestis. Põhieesmärgi elluviimiseks Ühing muuhulgas:

 • Aitab kaasa krüptorahade maksu- ja õiguskeskkonna atraktiivseks muutmisele, sealhulgas osaleb õigusloomes
 • Soodustab krüptorahade laialdasemat kasutamist ning toetab krüptorahatehnoloogiate laiemat levikut.
 • Tagab läbi vajaliku turundus-, teavitus- ja koolitustegevuse krüptorahanduse teadlikkuse ja kompetentsuse tõusu Eestis.
 • Teeb laiapõhjalist koostööd nii avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikutega.
 • Arendab rahvusvahelist infovahetust ja koostööd.
 • Arendab ja hoiab aktiivset ja tugevat liikmeskonda.

Alameesmärkide täpsem kirjeldus on välja toodud eraldi failis.
Samuti on tutvumiseks olemas MTÜ põhikiri.

Asse Sauga, Liina Laas, Priit Lätt, Priit Raudsepp, Elver Loho, Joonas Trussmann, Henrik Aavik, Otto de Voogd

 


 

The Estonian Cryptocurrency Association

We are proud to announce the founding of the non-profit organization “Estonian Cryptocurrency Association”.

Membership is available for both individuals and legal entities. The membership fee is 0.5 Bitcoin ( we also accept euros with the current market price at the time of payment). The founding meeting will be held in the last week of October.

Our aim is to act as a charitable organization working in the public interest to further the field of cryptocurrencies in Estonia.  In addition to implementing the main goal the association also works towards :

 • Supporting the adoption and understanding of cryptocurrencies in the fields of taxation and law, also taking part in the process of drawing up legislation.
 • Promoting and supporting the wider use and development of cryptocurrencies.
 • Providing necessary marketing and educational information to increase awareness of cryptocurrencies in Estonia.
 • Performing a wide-ranging cooperation with both public and private entities and individuals.
 • Developing international information exchange and collaboration.
 • Developing and maintaining a strong and active membership.

NPO Cryptocurrency Association Members

 Add a comment