Euroopa Kohtu otsus: bitcoin’idega kauplemine on käibemaksuvaba

Euroopa Kohtu otsus: bitcoin’idega kauplemine on käibemaksuvaba

Euroopa Kohus jõudis 22. oktoobril järeldusele, et virtuaalse raha ehk bitcoin’idega kauplemine on käibemaksuvaba. Kohus on Eesti senise ametliku seisukoha bitcoin’ide maksustamise osas ümber lükanud.

Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liikme ja advokaadibüroo GLIMSTEDT partneri Priit Läti sõnul on Euroopa Kohtu otsus märkimisväärse ja märgilise tähtsusega, mõjutades Euroopa Liidu tasandil üheselt mõistetavate regulatsioonide loomist. „Meie eesmärk on anda oma panus ning aidata ekspertteadmiste ja -kogemustega kaasa Eesti riigile majanduslikult kasuliku ja jätkusuutlikku regulatsiooni loomisesse,“ lisas Lätt, kelle hinnangul peaks Eesti e-riigina olema ka Euroopa tasandil eeskujuks.

„Kohtulahend on kinnituseks, et oleme ajanud õiget asja, kuna just sarnasele järeldusele jõudsime ka Krüptoraha Liidu õiguslikus analüüsis. Põhjendus seisneb selles, et bitcoin ja traditsioonilised valuutad on maksevahendid, mis tähendab, et bitcoin’iga tasumisel või selle vahetamisel eurode vastu ei tule nende väärtuselt tasuda käibemaksu. Kui bitcoin’i vahetamise eest küsitakse teenustasu, kohaldub sellele maksuvabastus nagu igale traditsioonilisele valuutavahetusele,“ ütles advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid, kes on Eesti Krüptoraha Liidu üks asutajaliikmetest, vandeadvokaat Priit Raudsepp.

Euroopa Kohtu otsus tulenes rootslase David Hedqvisti ja Rootsi maksuameti vaidlusest, kus Hedqvist vaidlustas Rootsi maksuameti arvamuse bitcoin’ile kohalduva käibemaksu kohta. Euroopa Kohtu menetluses esitasid oma seisukohad ka Euroopa Komisjon ning Eesti, Saksamaa ja Rootsi valitsused, kus näiteks Eesti jäi kindlaks tänasele maksuhalduri tõlgendusele, kuid Euroopa Komisjon toetas käibemaksuvabastust.

 

Eesti Krüptoraha Liit jätkab koostööd rahandusministeeriumiga

 

Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liikme ja advokaadibüroo GLIMSTEDT partneri Priit Läti sõnul on selle otsusega muudetud selgemaks vaid osa laiemast maksuregulatsioonist. „Praegu kehtivad maksuseadused on koostatud ja vastu võetud oluliselt varem, kui esimene bitcoin’i tehing maailmas tehti. See tähendab, et regulatsioon vajab ajakohastamist ning oleme uute lahenduste väljatöötamisel avatud koostööks riigiasutustega,“ selgitas Lätt.

Eesti Krüptoraha Liit on teinud rahandusministeeriumile ettepaneku küsimust ja edasisi lahendusi analüüsida. Valitsuse tööplaanis on rahandusministeeriumile pandud ülesanne töötada välja virtuaalvaluutade tunnustamise poliitika, milles Eesti Krüptoraha Liit ja rahandusministeerium plaanivad teha tihedat koostööd.

Eesti Krüptoraha Liit on krüptoraha tehnoloogia entusiastide ja ekspertide poolt 2014. aasta novembris asutatud heategevuslik MTÜ, mille eesmärgiks on edendada Eestis krüptorahanduse valdkondi, seal hulgas ka tehnoloogiasõbralikumat ärikeskkonda ja haridust.

Lisainfo:

 

Priit Lätt

Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ja advokaadibüroo GLIMSTEDT partner

Telefon: +372 511 9628

E-post: priit.latt@glimstedt.ee

 

Priit Raudsepp

Eesti Krüptoraha Liidu asutajaliige ja advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid vandeadvokaat

Telefon: +372 516 1999

E-post: Priit.Raudsepp@ee.blslawfirm.com

 

Allikad:
Eesti Krüptoraha Liidu juristide poolt koostatud õiguslik analüüs bitcoin’i Eesti juriidilisse keskkonda sobivuse kohta: https://www.kryptoraha.ee/wp-content/uploads/2015/02/Memo-Bitcoin-Eestis-2015-01-14-final.pdf
Euroopa kohtu pressiteade: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf
Euroopa kohtu otsus eesti keeles: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=ET&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604217

Eesti valitsuse koalitsioonileping: http://www.sotsdem.ee/wp-content/uploads/2015/04/RE-SDE-ja-IRLi-valitsusliidu-lepe.pdf

(Eemaldatud 23.10.2015) Eesti maksuhalduri poolt 4. augustil 2015 väljastatud bitcoin’idega maksutamise juhend: http://www.emta.ee/index.php?id=352277Add a comment