Obyte tuli välja mitmemõõtmelise sidumiskõveral põhinevate stabiilsusrahadega

Stabiilsusrahad, mis on võimalikuks saanud tänu sidumiskõveratele, on üsna värske nähtus. Sidumiskõver (bonding curve) on justkui automaatne turulooja (market maker), mis lihtsustatuna seletatult võtab ühelt poolt sisse mingi reservi, näiteks ethereumi tokenid ja laseb siis teiselt poolt välja mingi uue tokeni. Kusjuures hinda reguleerib ta ise vastavalt reservi suurusele ja juba välja lastud tokeni arvule. Tekib olukord, kus puudub vajadus aeglasele ja kallile tehinguteraamatule ning kus uue tokeni hind sõltub automaatselt tokeni kogusest – mida rohkem on tokeneid loodud, seda kallima hinna paneb algoritm ja vastupidi.

Obyte platvorm on siit veel tubli sammu edasi astunud. Nad on loonud võimaluse luua mitmemõõtmelise sidumiskõvera ehk mudeli, mis võtab arvesse mitme tokeni kogused, kus sisendiks läheb üks reserv-tagatis aga väljundiks tuleb teatud reeglitele vastavalt erinevad tokenid. Näiteks USD-d jälgiv intressiga stabiilsusrahale, tuleb lisaks veel juurde valitsemise token. Intress token on seotud GBYTE/USD hinnaga ja sisaldab endas lisaks USD väärtusele ka kogutud intressi.

Selliste mudelite jätkusuutlikkuse tagamiseks on tihti vajalik jooksvalt vastu võtta mingeid otsuseid, kas muuta mingeid parameetreid nagu näiteks intress või oraakel, kes postitab kursse. Selleks ongi olemas valitsemise token, mille hoidjad saavad poolt/vastu hääletada teatud kindlate parameetrite muutmist. 

Reservraha abil on võimalik luua korraga näiteks 2 teineteisega seotud tokeni paari, millest üks on volatiilne spekulatsiooniks ja teine stabiilselt kasvava väärtusega. Et oleks tagatud intress tokeni stabiilsus kauplemisel, on juurde loodud spetsiaalne piits ja präänik süsteem – kondensaator, mis reguleerib teenustasusi ja preemiaid. See omakorda tekitab kauplejatel motivatsiooni kauplejatel mõistlikult. Kui kellegi tehing lükkab tokeni hinda ette antud kurvist liiga kaugele, on teenustasud kõrgemad, kui liigutab lähemale, antakse talle kondensaatorist preemiat. 

Selleks, et stabiilsusraha saaks olla seotud mingi välise muutujaga: USD/BTC/XAU kurss, Twitteri järgijad, elanike arv või mõni muu statistiline number, kasutatakse oraakleid. Oraakli saab seadistada kuulama mingit kindlat numbrit väljaspool platvormi ja panna postitama neid väärtusi Obyte DAG avalikku andmebaasi, kus siis teised detsentraliseeritud rakendused saavad seda kasutada. 

 

Miks on DAG ahela peal toimivad stabiilsusrahad paremad kui plokiahelal?

Plokiahela puhul tuleb mängu 2 konkreetset riski. Kõigepealt on meil olemas kolmas osapool, kaevandajad. Kauplemisel on oluline tehingute järjekord – kelle tehing lisatakse varem, sellel on ka eelis kauplemisel. Kaevandajatel on siin potensiaalselt võimalik mängida middle-meni ja manipuleerida kauplemisel tehtavaid tehinguid kuna nemad saavad manipuleerida tehingute järjekorraga. DAG ahela peal pole see aga võimalik, sest iga tehing kirjutatakse otse võrku ilma kolmanda osapoole kinnitamata ja tehingud salvestatakse selles järjekorras kuidas nähtavaks said. Plokiahelas võimalik tehingutasuga kinnitamise prioriteeti muuta, mis loob jällegi võimaluse manipulatsiooniks ja kauplemisel võib see suureks ohuks olla. 

Mitmemõõtelised stabiilsusrahad loovad täiesti uued võimalused erinevate finantstoodete disainimiseks ja mitte ainult vaid ka majanduse juhtimiseks. Näiteks on võimalik palju lihtsamini tekitada majanduslikke stiimuleid või karistusi ja seeläbi suunata ühiskonda parema ja jätkusuutliku käitumise poole. Ostable.org võimaldab kõigil väga lihtsalt luua selliseid stabiilsusrahasid.Add a comment