Tuleviku arengud

Krüptorahadega seotud teenused

Järgnevalt käsitletakse mõningaid krüptoraha süsteemi toimimisega seotud teenuseid, samuti on toodud mõned näited, milliseid teenuseid on ehitatud krüptoraha süsteemi peale ehk teiste sõnadega: milliseid uusi teenuseid krüptoraha süsteem võimaldab arendada.

Kõige stabiilsemaks ja kasumlikumaks peetakse riistvaratootjate äri. Juba ammu ei ole tavaarvuti arvutusvõimsusega üldjuhul võimalik krüptoraha kaevandada. Nõudlus spetsiifiliste kaevandamistööriistade järele suureneb. Ka ajaloos tuntud kullapalaviku ajal oli parim äri “labidate müük”.

Uue krüptoraha genereerimise teenused on kergesti kättesaadavad. Saab võtta bitcoin’i, litecoin’i vm krüptoraha avaliku internetis kättesaadava lähtekoodi, seda soovitud parameetrite osas modifitseerida, lähtekood kompileerida, genereerida tekkeplokk − ja krüptoraha ongi valmis. Seejärel tuleb raskem osa: tekitada kaevandajate, börside, kasutajate ja kaupmeeste huvi.

Suur nõudlus on ka krüptoraha soetamist võimaldavate teenuste − kaevandamise ja ostmise järele. Seejärel vajatakse kohe krüptoraha hoidmise ehk rahakoti teenust. Kasutusel on mitut tüüpi rahakotte, näiteks spetsiaaltarkvara abil arvuti kõvakettale installeeritud rahakotid, mobiilirakendused ja veebipõhised teenused, samuti on turvavõtmest võimalik teha koopiaid, mida saab endale e-kirjaga saata, salvestada teisele seadmele või paberile trükkida.

Kaupmeeste arv, kes bitcoin’e aktsepteerivad, on tasapisi kasvamas. Näiteks pakub veebilehe UseBitcoins vahendusel teenust 2551 bitcoin’iga seotud äri (Use Bitcoins). Tehniliselt on bitcoin’iga maksmine võrdlemisi lihtne – eriti Eesti elanikele, kes on harjunud avatud võtme infrastruktuuri kasutades digitaalallkirja andma.

Kaupmeestele omakorda pakutakse bitcoin’ide aktsepteerimiseks erinevaid võimalusi nii internetis kui ka poes kohapeal maksete vastuvõtmiseks. Arvestades bitcoin’i väärtuse (vahetuskursi) volatiilsust, võimaldatakse lahendusi, kus ostu hetkel vahetatakse bitcoin’id kohe näiteks eurodeks. Nagu juba öeldud, ei saa tulevikus välistada tavapäraseid vahendustasusid, kuid esialgu vahendustasud kas puuduvad või on minimaalsed.

Kaasatud ekspertide arvates on – arvestades maksete kiirust ja ülekandetasude puudumist või väiksust − kõige perspektiivikam arendada krüptoraha süsteemil põhinevaid mikromakseid.

Bitcoin’i süsteemi kasutavatest teenustest on levinum oksjoniteenus29. Müüdavate kaupade valik on lai.

Mitmete teenuste puhul võib klientide identifitseerimine muutuda kriitiliseks vajaduseks.

Mõned näited bitcoin’i protokolli kasutavatest või selle edasiarendustega tekkivatest teenustest:

– Ethereum – bitcoin’i-rahaga kaudselt seotud, oma plokiahela peale ehitatud tarkvaraarenduse platvorm, mis võimaldab realiseerida rakendusi nagu digitaalsed lepingud, detsentraliseeritud börsid ja detsentraliseeritud domeeninimede haldus (Ethereum);

– Synereo – Sarnane eelmisele;

ICOd ja IEOd – uus metoodika raha kaasamiseks.

DeFi – decentralised finance trend, kus panganduse ja finantstooted arendatakse järgemööda plokiahela platvormide peale.

Tehnoloogiaareng

Bitcoin’i nurgakivi – plokiahel − on kohandatav ja rakendatav igat tüüpi vahetuseks, sõltumata sellest, kas see on seotud rahaga või mitte.

Bitcoini protokoll võimaldab emiteerida igat sorti väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, uued valuutad), teha nendega tehinguid ja kaubelda igasuguse muu varaga, mille omandisuhe on registreeritud plokiahelas (smart property). Plokiahelas omandi registreerimine ja tehingute tegemine vähendab pettusi, vahendustasusid ja võimaldab tehinguid, mida muidu oleks raske teha. Näiteks võivad üksteisele võõrad inimesed laenata omavahel raha, andes tagatiseks plokiahelas registreeritud vara.

Mastercoin ja ColoredCoins on projektid, mille eesmärgiks on kasutada bitcoin’i plokiahelat igasuguse vara halduseks ja sellega seotud tehingute tegemiseks, nende protokollidesse sisseehitatud detsentraliseeritud börsiteenuse ning hajuslepingute sõlmimise võimaldamiseks.

NXT on krüptoraha, mille protokolli on sisse ehitatud võimalused luua detsentraliseeritud börs, hääletussüsteem, detsentraliseeritud domeeni-nimede süsteem (DNS). NXT kasutab plokkide loomisel proof of stake algoritmi − plokke ei kaevandata, vaid kasutatakse olemasolevaid kasutajakontosid plokkide tekitamisel.

DAG (directed acyclic graph) ahel – alternatiiv plokiahelale, kus ülekanded ei ole struktueeritud plokkidesse, vaid järgivad teatud kindlat järjepidevat matemaatiliselt seotud mustrit. Matemaatiline muster garanteerib selle, et ülekanded on unikaalsed, turvalised ning väga kiired.

Hashgraph – sarnane eelmisele, kuid mõningaste muudatustega.

Sotsiaalse suunitlusega projektid

Tavapäraselt, lisaks teaduslike ja majanduslike huvide realiseerimisele ning spekuleerimisele, on tekkinud ka sotsiaalse suunitlusega projektid.

Kuigi pikemas vaates on ilmselt tegemist majanduslike huvide realiseerimisega, võib sotsiaalse suunitlusega projektide hulka lugeda ka riigi elanike kasuks eelkaevandamise, mis algas  auroracoin’i turule tulekuga. Eesmärgiks on suurendada krüptoraha kasutajate hulka, mis suurendab nõudlust turul, samal ajal ei saa alahinnata sellega kaasnevat elanike teadlikkuse tõusu nii krüptoraha olemasolu kui ka selle kasutamisvõimaluste ning turvariskide kohta.

Krüptoraha ripple’i koguemissioonist 55% jagatakse heategevusorganisatsioonidele ja Ripple’i heategevusprojektides osalejatele. Kuni 1. maini 2014 oli Ripple’i heategevusprojektiks Computing for Good, milles osalejad jagasid oma arvutiressurssi vähiuuringuteks (Mapping Cancer Markers) ja puhta energia projektile (The Clean Energy Project) ning said vastutasuks krüptoraha ripple’i.

H2Ocoin on heategevuslik krüptoraha, mille eesmärk on toetada arengumaades puhta vee tagamise projekte Charity Water, The Water Project jt.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) üliõpilastele jagati 2014. aasta sügissemestril igaühele 100 dollari väärtuses bitcoin’e. Projekti algatas MIT-i Bitcoiniklubi, mis on kogunud selleks otstarbeks juba 500 000 dollarit.

Eesti